Ynglŷn.

Cywaith rhwng Nesta a Llywodraeth Cymru yw Arloesiadur i fapio arloesedd yng Nghymru. Defnyddiom ddata newydd i fesur a delweddu diwydiant, ymchwil a rhwydweithiau technoleg Cymru gyda’r nod o gyfarwyddo polisïau sy’n gyrru twf.

Pwy.

Sefydliad arloesedd byd-eang yw Nesta. Cefnogwn syniadau newydd i fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes. Mae tîm mapio arloesedd Nesta yn defnyddio ffynonellau data, dulliau a thechnolegau newydd i fesur a mapio arloesedd i gyfarwyddo gwell polisïau. Yn yr Arloesiadur, rydym wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru ac infogr8, asiantaeth delweddu data, i fapio arloesedd yng Nghymru.

Beth.

Cyfeiriadur Arloesedd yw’r Arloesiadur. Y mae’n gasgliad o ddelweddau data rhyngweithiol a setiau data agored ynglŷn â gweithgarwch diwydiannol, rhwydweithio technoleg ac ymchwil yng Nghymru. Gallwch ddefnyddio’r delweddau hyn i ateb cwestiynau mawr ynglŷn â chryfderau diwydiannol ac ymchwil Cymru, ei rhwydweithiau cydweithio a’i chyfleoedd economaidd i’r dyfodol. Credwn y gall yr holl wybodaeth hon helpu i ddatblygu polisïau sy’n cryfhau arloesedd yng Nghymru, a gwella ei dyfodol economaidd. Wrth symud ymlaen, byddwn yn diweddaru’r data, yn ei ddadansoddi yn Adran y Storïau, ac yn edrych am ffyrdd i ddod â setiau data a delweddau newydd i’r platfform.

Pam.

Mae economegwyr a llunwyr polisi yn cydnabod mai arloesi – yr arfer o greu a chymhwyso syniadau newydd – yw un o’r prif ffyrdd i fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes. Ond i gefnogi arloesedd, mae angen inni ei ddeall yn gyntaf. Yn yr Arloesiadur, ceisiom gyflawni hyn gan ddefnyddio ffynonellau data newydd, dulliau gwyddoniaeth data a delweddau. 

Yn ôl i'r brig