Data.

Beth yw tueddiadau rhwydweithio technoleg yng Nghymru?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata Meetup ac mae’n cynnwys nifer y digwyddiadau a’r mynychwyr ar gyfer pob grŵp Meetup yng Nghymru ac ar gyfer pob blwyddyn. Y mae hefyd yn cynnwys pwnc technoleg y grwpiau Meetup hyn. Cyfnod amser y set ddata yw 2012-2016. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â’r graff hwn fan hyn.

Download

Beth yw’r tueddiadau ymchwil yng Nghymru?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Porth Ymchwil ynglŷn â nifer y prosiectau a’r lefelau cyllido a ddyfarnwyd i brosiectau a gafodd eu harwain gan sefydliadau yng Nghymru mewn gwahanol ddisgyblaethau o bynciau ymchwil, i Gymru yn gyffredinol ac fesul prif ardal, dros gyfnod 2006-2016. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â phrosiectau unigol fan hyn.

Download

Sut mae diwydiannau Cymru yn esblygu?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Swyddfa’r Ystadegau Gwladol (BRES ac IDBR) ynglŷn â lefelau cyflogaeth a niferoedd y busnesau yng Nghymru a’i phrif ardaloedd yn ôl diwydiant manwl a chyfanredol rhwng 2011 a 2015.

Download

Diwydiant.

Ble mae gwahanol ddiwydiannau yn crynodi yng Nghymru?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (BRES ac IDBR) ynglŷn â lefelau cyflogaeth a niferoedd y busnesau yng Nghymru a’i phrif ardaloedd yn ôl diwydiant manwl a chyfanredol rhwng 2011 a 2015.

Download

Beth yw strwythur presennol economi Cymru a sut bydd yn esblygu yn y dyfodol?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (BRES ac IDBR) ynglŷn â lefelau cyflogaeth a niferoedd y busnesau yng Nghymru a’i phrif ardaloedd yn ôl diwydiant manwl a chyfanredol rhwng 2011 a 2015, ynghyd â data cyflogau canolrifol ASHE, a dadansoddiad rhagfynegol o enillion arbenigol yn y dyfodol.

Download

Rhwydweithiau.

Beth yw’r cysylltiadau rhwng cymunedau technoleg yng Nghymru a rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata Meetup ac yn dangos y tebygolrwydd bod defnyddiwr yn mynd i ddigwyddiad y tu allan i’w (h)ardal gofrestru. Mae’r set ddata yn cynnwys ardal gofrestru defnyddiwr, yr Awdurdodau Lleol lle’r aeth i ddigwyddiadau Meetup, a phynciau technoleg y grwpiau hyn. Cyfnod y set ddata yw 2012-2016. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â’r graff hwn fan hyn.

Download

Sut mae’r rhwydweithiau technoleg hyn wedi newid gydag amser?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata Meetup ac yn dangos esblygiad rhwydweithiau technoleg yng Nghymru dros gyfnod 2012-2016. Mae’r set ddata yn cynnwys nifer y digwyddiadau a’r mynychwyr ar gyfer pob grŵp Meetup ac ym mhob blwyddyn. Y mae hefyd yn cynnwys cymhareb y defnyddwyr sy’n mynd i ddigwyddiadau mewn gwahanol grwpiau Meetup a metadata ar gyfer y grwpiau hyn megis y pwnc technoleg, y lleoliad, disgrifiad a dolen. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â’r graff hwn fan hyn.

Download

Beth yw strwythur rhwydwaith y gymuned dechnoleg yng Nghymru?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata Meetup ac yn dangos y rhwydwaith technoleg yn y Deyrnas Unedig ac is-set Cymru. Mae’r set ddata yn cynnwys y tagiau Meetup a ddefnyddiwyd, eu hamlder, a’r pwnc technoleg y maent yn perthyn iddo. Hefyd, mae’n cynnwys y fantais gymharol ar gyfer pob tag yn Awdurdodau Lleol Cymru. Cyfnod amser y set ddata yw 2012-2016. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â’r graff hwn fan hyn.

Download

Ymchwil.

Beth yw’r cyfleoedd i gydweithio yn rhwydweithiau ymchwil Cymru?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Porth Ymchwil ynghylch achosion o gydweithio rhwng sefydliadau yng Nghymru mewn gwahanol bynciau ymchwil, ac achosion posibl o gydweithio a gaiff eu nodi drwy ein dadansoddiad o argymhellion. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â sefydliadau unigol fan hyn.

Download

Ym mha barthau ymchwil y mae gwahanol awdurdodau lleol Cymru yn arbenigo?

Mae’r ddelwedd hon yn seiliedig ar ddata’r Porth Ymchwil ynglŷn â nifer y prosiectau a’r lefelau cyllido a ddyfarnwyd i brosiectau a gafodd eu harwain gan sefydliadau yng Nghymru mewn gwahanol ddisgyblaethau a phynciau ymchwil, i Gymru yn gyffredinol ac fesul prif ardal, dros gyfnod 2006-2016. Mae modd ichi lawrlwytho’r data ynglŷn â phrosiectau unigol fan hyn.

Download

Yn ôl i'r brig